Kronika

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy

Mobilizacja młodzieży do przeżycia rekolekcji przed sakramentem bierzmowania jest trudnym zadaniem. Utarte szlaki postępowania, ukształtowane własne myślenie, często sprawiają ogólną niechęć przed zmienianiem czegokolwiek we własnym postępowaniu. Dzięki Bożej łasce i staraniom wielu ludzi, szczególnie rodziców i kapłanów, młody człowiek ma możliwość skorzystania z daru rekolekcji zamkniętych.

To szczęście stało się udziałem chłopców i dziewcząt z Przemyśla i Rzepedzi, którzy w dniach 16-18 grudnia 2011 r. gościli w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Rekolekcje przygotował i poprowadził ks. Janusz Klamut – Proboszcz Parafii pw. św. J. S. Pelczara w Przemyślu. Życzymy młodzieży dalszych głębokich przeżyć duchowych, współpracy z łaską Bożą i otwarcia na dary Ducha Świętego, który ma moc poprowadzić do świętości.

Rekolekcje dla młodzieży

W dniach 9-11 grudnia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi gościli uczniowie Szkoły Podstawowej z Rymanowa i Długiego. Głównym zagadnieniem rekolekcji była Biblia. Furorę wśród uczestników zrobiła opowieść ks. Janusza Łuca o czerwonym ołówku. Sam czerwony ołówek okazał się być strzałem w dziesiątkę i zapadł wszystkim głęboko w pamięci. Jak się później okazało dużą atrakcją rekolekcji był sobotni spacer. I choć śniegu było niewiele, to wystarczył on jednak do urządzenia prawdziwej bitwy na śnieżki. Mało kto wyszedł z tego w suchych rękawiczkach, ale za to na twarzach wszystkich dzieci a także animatorek i księdza, którzy także włączyli się do zabawy, gościły szerokie uśmiechy.

Wieczór także obfitował w atrakcje – najpierw pogodny wieczorek a później rozgrywały się Wielkie Derby Hiszpanii. Emocji było aż za wiele. Wszyscy zniecierpliwieni czekali na wynik meczu – każdy pewien wygranej swoich faworytów. Jedni kładli się więc spać szczęśliwi, inni mocno zawiedzeni. W niedzielę jednak nie było śladów po złych humorach. Jedzenie smakowało wszystkim, nikt się na nic nie skarżył. Przebojem rekolekcji stała się piosenka „Weź do ręki swą gitarę”. Do domów wracaliśmy zadowoleni z obietnicą, że jeszcze do Rzepedzi wrócimy.

Rekolekcje dla narzeczonych

„Tylko człowiek, który umie wymagać od siebie samego w imię miłości, może także wymagać miłości od drugich. Bo miłość jest wymagająca przede wszystkim dla tych, którzy są otwarci na naukę Ewangelii” (Jan Paweł, II List do Rodzin nr 14).

W dniach 2–4 grudnia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi zostały przeprowadzone rekolekcje dla narzeczonych. Wzięło w nich udział 27 osób. Konferencje z duchowości sakramentu małżeństwa prowadził ks. Janusz Łuc przy współpracy Krystyny i Pawła Witowicz oraz Doroty i Jacka Tomasiewicz, którzy podjęli tematy miłości małżeńskiej i rodzinnej, zagrożenia miłości, metody naturalnego planowania rodziny, różnice osobowościowe kobiety i mężczyzny. Narzeczonych obejmujemy opieką modlitewną, życząc otwartości na łaskę Bożą w małżeńskim życiu.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2011 r. młodzież z parafii Korczyna i Węglówka przeżywała swoje rekolekcje przed sakramentem bierzmowania. Rekolekcje zorganizowali: ks. Stanisław Pawul, ks. Zenon Ścirko i ks. Łukasz Kozak. Konferencje formacyjne wygłosił ks. Janusz Łuc – dyrektor Domu Rekolekcyjnego.

Dobrze się dzieje, że formacja do bierzmowania oprócz spotkań na parafii zawiera również przeżycie rekolekcji. Następuje wówczas interioryzacja poznanych treści z osobistym doświadczeniem obecności Boga. Młody człowiek posiada dużo wiadomości o Bogu, jednak ważne jest aby doświadczenie obecności Boga wpływało na decyzje i postawy życiowe. Bogu niech będą dzięki za ten czas, w którym łaska Boża docierała do serc ludzkich by je przemieniać i kształtować na wzór Serca Jezusowego.

Rekolekcje diakonii kliturgicznej i muzycznej

W liturgii chodzi o spotkanie z żywym Bogiem. Wszystko inne jest elementem pomocniczym, pośredniczącym w tym spotkaniu. (Ks. F Blachnicki, TŻK 30)

W dniach 25-27 listopada 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyły się rekolekcje diakonii liturgicznej i muzycznej w ramach formacji animatora Ruchu Światło–Życie. W rekolekcjach wzięło udział 63 osób młodzieży i 15 dorosłych. Konferencje głosił ks. Janusz Łuc przy współudziale Grażyny i Stanisława Czepińskich - odpowiedzialnych za Diecezjalną Diakonię Liturgiczną oraz Iwony i Tadeusza Śliwków - posługujących w Diecezjalnej Diakonii Muzycznej. Motywem wiodącym była troska o właściwe zrozumienie i wykonywanie posług liturgicznych oraz wejście w ducha liturgii. Dobrze przygotowana i przeżywana przez uczestników liturgia stała się wielką radością ze spotkania przychodzącego Boga aby nas zbawić.