Rekolekcje przed bierzmowaniem

Wiara jest wspaniałym darem, który trzeba nieustannie rozwijać. Najczęściej przekazywana jest przez rodziców, którzy przynosząc dziecko do sakramentu chrztu, zobowiązują się przed Bogiem do przekazania jej potomstwu. W miarę rozwoju dziecka następuje konieczność przejścia z wiary otrzymanej na osobiste odkrycie relacji z Bogiem jako Osobą, wejście z Nim w osobistą relację, uczynienie Go jedynym Panem i Zbawicielem swojego życia. Dla młodzieży z Parafii Jasienica Rosielna ten proces dokonał się podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, które przeżywali jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 7-9 maja 2018 roku. Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc. Posługę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy z Ruchu Apostolstwa Młodzieży: Martyna, Dorota, Anita, Magda i Ruchu Światło–Życie: Mateusz i Tomek.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE) odbyła się w dniach 27 kwietnia - 2 maja 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. W tym samym czasie prowadzone były dwa stopnie ORAE. Łącznie w rekolekcjach uczestniczyły 64 osoby. Tematem I stopnia była ewangelizacja indywidualna oraz przygotowanie do wyjścia w parach na rozmowy ewangelizacyjne. Uczestnicy II stopnia, którego tematem była ewangelizacja we wspólnocie, dowiadywali się również o różnych metodach ewangelizacji (np. pantomimie, pomniku). Wszyscy mogli poznać zarówno podstawy, które pomogą w czasie ewangelizacji, jak również przygotować się do bezpośredniego działania wśród mieszkańców Sanoka. I tak, 2 maja br., oazowicze z I stopnia rekolekcji udali się w różne miejsca miasta, aby nieść ludziom Ewangelię, ci ze stopnia II zgromadzili się na rynku, aby tam przeprowadzić ewangelizację uliczną. Rekolekcje prowadzili: ks. Marcin Koperski i ks. Mateusz Rutkowski.

Rekolekcje dla narzeczonych

Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich został zorganizowany w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 9-11 marca 2018 roku. Narzeczeni mieli możność skorzystać z szeregu zajęć przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i wzorowego życia w małżeństwie i rodzinie. Posługę duchową nad grupą podjął ks. Janusz Łuc, Dyrektor Domu. Wiedzą i doświadczeniem dzielili się Lekarze, Doradcy rodzinni, Psycholog. Wszystkim uczestnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Rekolekcje dla młodzieży

W dniach od 26-28 lutego 2018 roku, młodzież klas drugich z Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej, pod opieką Siostry Sebastiany Maciołek i Wychowawców klas, przeżywała swoje rekolekcje.

Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc - dyrektor ośrodka. Uczestnicy pogłębiali swoją wiarę poprzez Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz konferencje. Podczas pracy grupach każda z klas wraz z Wychowawcami, przygotowała piosenki i pomniki, które ukazały charakter grupy. Posługę pełnili animatorzy z Ruchu Światło-Życie.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 22-24 lutego 2018 roku, młodzież parafii Bukowsko i Nowotaniec przygotowywała się do przeżycia Sakramentu bierzmowania podczas rekolekcji ewangelizacyjnych w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Zorganizowania rekolekcji podjęli się katecheci a posługę w małej grupie dzielenia podjęły Paulina, Ewa, Asia i Weronika animatorki Ruchu Światło–Życie. Konferencje poprowadził ks. Janusz Łuc.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module